Proefdieren (3)

Aan het eind van zijn artikel stelt professor Mulder (W&O 11 juni) dat het gebruik van proefdieren een ""keuze is van politieke aard, of zo men wil ethische''. Gezien de rest van het artikel heeft Mulder zelf die keus ten nadele van de proefdieren laten uitvallen. De redaktie kopte bij het artikel "Dierproeven blijven noodzakelijk' en konkludeert tot een noodzaak omdat er een behoefte is.

Ondanks alle retoriek over de ethische kanten van proefdiergebruik blijft het toegestaan dieren te laten lijden waar alleen mensen beter van worden. Onlangs nog toonde een dokumentaire terloops dat men ratten pijn toebrengt om veranderingen in lichaamsprocessen te onderzoeken. Dit om uiteindelijk pijn in het menselijk lichaam beter te kunnen bestrijden.

Aan dat doel wil ik niets afdoen, maar is het niet verschrikkelijk dat wij dieren daarvoor bewust martelen? Als u zich kunt voorstellen hoe gruwelijk het is dat in nazi-onderzoek mensen langdurig in ijswater werden gedompeld om het verschijnsel onderkoeling te onderzoeken, dan kunt u niet konkluderen dat dat voor dieren niets uitmaakt. Dieren worden echter nog steeds als dingen gezien die volstrekt onderworpen zijn aan de mens. Een houding die weliswaar tot grote wetenschappelijke successen heeft geleid tot voordelen, maar inmiddels op meerdere fronten aan revisie toe is.

Laten we politiek en ethisch een echte stap vooruit doen en het bewust toebrengen van leed aan dieren uitbannen. Een principe dat we in feite al hanteren, maar waar wetenschap en ekonomie om onduidelijke, maar in elk geval opportunistische redenen van ontheven zijn. Dit betekent inderdaad het eind van een aantal onderzoeken. Is het niet normaal dat we geen voordeel willen van praktijken die we moreel verwerpelijk achten? Door het hanteren van dit principe is proefdiergebruik nog steeds toegelaten, net als een boer nog steeds dieren kan houden. Maar niet tegen elke prijs: bewust leed toebrengen is de grens die niet gepasseerd mag worden.

    • Frits van den Berg