Oerol

Joop Mulder, organisator van het jaarlijkse "Oerol'-festival op Terschelling, zegt in NRC Handelsblad van 20 juni dat oerol komt van het bokkesprongen maken van de beesten als die na het winterseizoen weer de wei in mochten. “Bij de eilanders in de vorige eeuw heette dat oerol, chaos dus.”

In het oude landbouwstelsel op de Waddeneilanden betekende oerol of oeral gewoon "overal'. Na de oogst van de akkergewassen in augustus werd het privébezit tijdelijk opgeheven en graasde het vee "overal' tot de zaaitijd in het volgende jaar, dus van augustus tot april, vooral op de hogere en drogere gronden.

Op Texel heette dat "overalweijdinge' en "het overal' en daar werd het in de zestiende eeuw al afgeschaft. Op Ameland sprak men van "vrijgang'. Het overal of oerol op Terschelling is omstreeks 1910 afgeschaft.

Het rondspringen van de beesten (en van de toeristen?) gebeurde dus aan het eind van de oogst in augustus, nu gelijk het einde van het toeristenseizoen op Terschelling.

    • Frans Beekman