Nog geen uitzicht op terugkeer Vietnamezen

DEN HAAG, 25 JUNI. Het overleg over de terugkeer naar Vietnam van de 450 uitgeprocedeerde Vietnamese asielzoekers verkeert in een impasse.

Dat bleek gistermiddag tijdens een overleg in de Tweede Kamer met minister Van den Broek (buitenlandse zaken) en staatssecretaris Kosto (justitie) over het Nederlandse vluchtelingenbeleid. Minister Van den Broek zei nog immer te streven naar een formele overeenkomst met de Vietnamese regering.

De Vietnamezen vluchtten eind vorig jaar uit Tsjechoslowakije naar Nederland. Vlak voor Kerst mislukte een poging van staatssecretaris Kosto (justitie) om een groep Vietnamezen terug te sturen naar Tsjechoslowakije. Vervolgens bleek dat de Vietnamezen niet wensten terug te keren naar hun eigen land uit vrees voor vervolging wegens "republiekvlucht'. Bovendien weigerde Vietnam onvrijwillig terugkerende onderdanen terug te nemen. Sindsdien wordt diplomatiek overleg gevoerd tussen Den Haag en Hanoi over voorwaarden waaronder terugkeer eventueel toch mogelijk is.

Justitie heeft onlangs een terugkeerplan gemaakt dat voorziet in financiële steun aan degenen onder de asielzoekers die vrijwillig naar hun land willen terugkeren. Ook is in het overleg met Hanoi bereikt dat terugkerende Vietnamese onderdanen niet worden vervolgd op grond van "republiekvlucht'. Verder is voorzien in toezicht op het welzijn van repatrianten na hun terugkeer.

Het kabinet heeft zich, gesteund door de Tweede Kamer, bereid verklaard via internationale organisaties hulp te verlenen aan Vietnam ter begeleiding van de terugkeer van de asielzoekers.

Tijdens een gesprek, dat onlangs op aandrang van de Kamer heeft plaatsgehad tussen ambtenaren van Justitie en vertegenwoordigers van de groep Vietnamezen, wezen deze alle plannen af die hun terugkeer moeten bevorderen.