Meer vrouwen in schoolleiding

DEN HAAG, 25 JUNI. Er is een actiegroep opgericht om te bevorderen dat er meer vrouwen in de schoolleiding komen.

Onder de naam "Vrouwen in de schoolleiding NU' wil deze groep zich sterk maken voor een wettelijke regeling. Ondanks initiatieven als managementtrainingen voor vrouwen, kandidatenbanken, voorlichting en vrijwillige streefcijfers is het aantal vrouwelijke schoolleiders nauwelijks gestegen. In het basisonderwijs is 12,2 procent van de directeuren vrouw, tegen 63,3 procent van de onderwijzers. In het voortgezet onderwijs gaat het om respectievelijk 8,8 en 28,2 procent.