Ledental PvdA

ZUTPHEN, 25 JUNI. Het ledenverlies in de Partij van de Arbeid is tot staan gebracht. Het aantal bedraagt momenteel 76.000. Vooral de laatste weken hebben veel mensen zich aangemeld als lid.