Krant op Zondag ten onder aan marketing

ROTTERDAM, 25 JUNI. Extreem hoge marketingkosten hebben De Krant op Zondag de das omgedaan. Dit blijkt uit het eerste openbare verslag aan de rechtbank over de surséance van betaling, waarin de krant sinds eind mei verkeert. Het verslag is opgesteld door bewindvoerders de A. Voûte en M.L. Bremer.

Voûte zegt dat hij er niet op uit is de twee directeuren van krant P. Storms en A. van Grieken, aansprakelijk te stellen voor de gang van zaken. Gezien de noodzaak om tenminste 100.000 abonnees te verwerven “kan in objectieve zin voor de extreem hoge marketingkosten wel een objectieve verdediging worden aangevoerd”. Bij een oplage van 100.000 stuks zouden de distributie kosten dalen van 2,74 gulden (bij 30.000 abonnees) naar 90 cent per krant.

De Hollandse Pers Unie (HPU), uitgever van HP/De Tijd, heeft vorige week drie weken de tijd gevraagd om te bekijken of de handelsnaam van de krant het abonneebestand en de advertentieportefeuille à 500.000 gulden en op zijn minst tien werknemers het overnemen waard zijn. HPU wil de zondagskrant in combinatie met het opinieweekblad HP/De Tijd uitgeven.

Inmiddels heeft Stichting Doen, een onderdeel van de Stichting Nationale Postcode Loterij, bij de bewindvoerders een claim ingediend voor een bedrag van 1,5 miljoen gulden wegens wanprestatie. Stichting Doen, die een deel van de opbrengst van de Postcode Loterij verdeelt over goede doelen, had met Storms afgesproken dat de zondagskrant regelmatig aandacht zou besteden aan het milieu en ontwikkelingssamenwerking en het werk van Novib en Vluchtelingenwerk Nederland, twee instellingen die structureel door de Postcode Loterij worden gesteund. In totaal wilde stichting Doen 2,5 miljoen gulden in de krant steken.

Het laatste miljoen heeft de Stichting Doen niet betaald omdat de krant zich niet aan de afspraak hield. Dat kon ook niet omdat de zondagskrant geen speciaal televisiemagazine mocht uitbrengen, waarin de goede doelen van de Postcode Loterij zouden worden belicht. De krant probeert alsnog de toegezegde miljoen gulden te ontvangen. Voûte geeft op zijn beurt de stichting Doen weinig kans om het reeds geïnvesteerde geld terug te krijgen. Als iemand genteresseerd is in de fiscaal compensabele verliezen van de krant(31 miljoen gulden) kan Doen hooguit 5 procent van zijn geld terugzien.

Het enige dat voor de kandidaat-koper van belang is, is het abonneebestand van de verdwenen weekkrant: “Er zijn 35.000 abonnees, die hebben laten blijken dat ze geld over hebben voor een krant op zondag. Als er van hen zo'n 20.000 blijven hangen, die abonnee willen zijn op het bestaande weekblad plus de zondagseditie, is het voor ons al een lonende operatie.”