Kok bekijkt hoger salaris leraren

DEN HAAG, 25 JUNI. Minister Kok (financiën) gaat onderzoeken of het geld dat Onderwijs minder uitgeeft dan in de begroting is opgenomen, kan worden gebruikt voor verhoging van de aanvangssalarissen van leraren. Kok zei dit gisteren in de Tweede Kamer bij de behandeling van de Voorjaarsnota.

De PvdA-fractie benutte de parlementaire behandeling van het verslag van de lopende begroting om te pleiten voor een verhoging van de aanvangssalarissen. Minister Kok bevestigde dat er ruimte is op de begroting van onderwijs, maar hij wilde geen bedrag noemen. PvdA-woordvoerder Melkert noemde een bedrag van 100 à 300 miljoen gulden. Kok gaf geen garantie dat de zogenoemde onderuitputting wordt gebruikt voor de verhoging van de salarissen. “We gaan de zaak eens grondig onderzoeken”, aldus Kok. Coalitiegenoot CDA is “principieel” tegen deze methode.

De minister van financiën houdt vast aan de verhoging van de milieuheffing op brandstoffen met ingang van 1 juli. VVD-woordvoerder De Korte drong aan op uitstel tot 1 oktober; zijn CDA-collega Terpstra pleitte voor uitstel tot 1 januari 1993. De twee woordvoerders hielden dit pleidooi om overschrijding van de norm van de collectieve lastendruk te verminderen. Dit jaar komt de som van belasting en premiedruk uit op 54 procent van het nationaal inkomen; een fractie boven de norm van 53,6. Terpstra drong er bij Kok op aan om volgend jaar rekening te houden met een ruime marge “zodat we de norm een keer kunnen halen, en het liefst er ruim onder zitten”.

Minister Kok kondige een onderzoek aan waarbij de Nederlandse definitie van de collectieve lastendruk wordt aangepast aan de andere EG-landen. In de Miljoenennota 1993 zal verslag worden gedaan van dit onderzoek, waarbij Kok benadrukte dat de herdefiniëring van de collectieve lastendruk geen “vrijbrief” wordt om de doelstelling van het regeerakkoord - stabilisatie in deze regeerperiode - te versoepelen. In de Miljoenennota zal ook worden ingegaan op de mogelijkheden om het bos- en natuurbeleid fiscaal te stimuleren; dit werd onlangs bepleit in de nota van de Commissie Financiering Natuurbeleid.

In een gezamelijk motie drongen CDA en PvdA er bij het kabinet op aan haast te maken met de oprichting van het Gasbatenfonds. In de periode 1995 tot 2010 zal ongeveer 30 miljard gulden extra worden besteed aan de verbetering van de infrastructuur. De regeringspartijen willen dat hiermee volgend jaar al een begin wordt gemaakt.