Kings of Africa

Het Berlijnse Museum für Völkerkunde stelde voor de tentoonstelling "Kings of Africa' tweehonderd kunstwerken beschikbaar die door ontdekkingsreizigers en antropologen rond de eeuwwisseling uit Centraal-Afrikaanse koninkrijken werden meegebracht.

De bezoeker maakt een rondgang langs scepters, drinkbekers, metershoge trommels en de troon die Koning Njoya van het Bamumrijk in 1908 aan Keizer Wilhelm II schonk. Van 29 juni t/m 1 juli vindt er een wetenschappelijk congres plaats en op 27 juni een culturele conferentie. Maastricht, Forum 100. Dag 10-17u, do 10-21u. Inl 030-368311.