Kamer verleent goedkeuring aan verdrag Schengen

DEN HAAG, 25 JUNI. De Tweede Kamer schaart zich in meerderheid achter goedkeuring van het Verdrag van Schengen. Dit bleek vanochtend tijdens de slotfase van het debat over het Schengenverdrag.

Het verdrag regelt vooruitlopend op de Europese eenwording het vrije verkeer van personen en goederen tussen de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal.

Vanochtend werd ook duidelijk dat binnen verschillende fracties verdeeldheid heerst over instemming. Van de CDA-fractie zou het Kamerlid Mateman bij de stemmingen, die vanmiddag na de lunchpauze zouden plaatshebben, tegenstemmen evenals zeker vijf leden van de PvdA. De fractie van D66 zou voorstemmen, met uitzondering van een of twee leden. Schengen wordt alleen door de VVD unaniem gesteund. Groen Links, SGP en RPF zouden tegenstemmen.

Een van de tegenstemmers in de PvdA-fractie is woordvoerder Van Traa. Hij vindt dat de voordelen van het Schengenverdrag, als integratie en vrij verkeer van personen, niet opwegen tegen de nadelen, zoals het ontstaan van een “fort Europa” en het ontbreken van een rechtelijke controle.

De CDA-fractie heeft de stemmingen over de goedkeuring van het Schengenverdrag deze week twee keer weten uit te stellen. De grootste regeringspartij wilde, bij monde van woordvoerder Gualthérie van Weezel eerst duidelijkheid van het kabinet over haar wens om aan de grens met Duitsland tachtig extra marechaussees in te zetten “voor steeksproefgewijze controle” achter de binnengrenzen. Van Weezel diende vanochtend samen met zijn fractiegenoot De Hoop Scheffer een motie in waarin de regering wordt gevraagd een eerdere motie van hem uit te voeren. Daarin eist hij extra inzet van 75 marechaussees achter de Oost-grens. De CDA-fractie is ontevreden over de toezegging van het kabinet dat er “zo nodig” enige tientallen marechaussees “waar nodig” extra worden aangesteld.

De ministers Hirsch Ballin (justitie) en Ter Beek (defensie) gaven vanochtend aan een “positieve grondhouding” te hebben ten opzichte van de motie Van Weezel/De Hoop Scheffer. Hirsch Ballin zei echter dat steeksproefgewijze controles in strijd zouden zijn met de in de Uitvoeringsovereenkomst afgesproken afschaffing van de controles aan de binnengrenzen. Ter Beek verklaarde dat er te weinig marechaussee-personeel is om aan de wensen van het CDA tegemoet te komen.