Kamer: financiering Wijkertunnel te duur

DEN HAAG, 25 JUNI. De Kamer vindt private financiering van de Wijkertunnel door een groep banken geleid door NMB Postbank te duur en wil dat minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) daarover opnieuw gaat onderhandelen.

Als NMB Postbank het niet goedkoper kan doen, vindt de Kamer dat de overheid de tunnel onder het Noordzeekanaal dan maar zelf volledig moet financieren, uit bijvoorbeeld aardgasbaten. Dit bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over de financiering van de Wijkertunnel. De CDA'er Reitsema wil een principiële discussie in de Kamer over de vraag of private financiering van infrastructurele werken nog wel wenselijk is. De Wijkertunnel is de tweede in een rij van vijf tunnels die de overheid zo mogelijk privaat gefinancierd wil hebben. Ook de aanleg van grote projecten als de Betuweroute (de goederenspoorlijn naar Duitsland) en de hoge-snelheidslijn naar België zouden gedeeltelijk door private beleggers moeten worden betaald.

Volgens het parlement liggen de kosten van private financiering van de Wijkertunnel 16 tot 20 procent hoger dan volledige financiering door de staat zelf. De minister houdt het op maximaal 13 procent. In de berekeningen van de minister en van de Kamer zit een verschil van ongeveer 73 miljoen gulden. Volgens het voorlopige plan neemt de groep banken voor 480 miljoen gulden deel in de aanleg van de Wijkertunnel, de rijksoverheid voor 80 miljoen. De bouw van de tunnel zou oorspronkelijk begin volgend jaar beginnen.