Kamer dringt aan op betere informatie van MFO's

DEN HAAG, 25 JUNI. Een meerderheid van de Tweede Kamer van CDA, PvdA en VVD willen dat de vier particuliere medefinancieringsorganisaties (MFO's) beter verantwoording afleggen van hun ontwikkelingsactiviteiten.

De Kamer had gisteren tijdens een mondeling overleg met minister Pronk veel waardering voor het feit dat de MFO's zelf zijn nagegaan wat het effect van hun werk is en daarover een onafhankelijke studie hebben laten uitbrengen. De fracties bleken er niet gerust op dat de MFO's hun goede voornemens na het verschijnen van het rapport ook snel zullen nakomen.

Alleen de VVD wil dat de aangekondigde stijging van het budget van de vier organisaties, die op katholieke, protestantse, humanistische en algemene leest zijn geschoeid, niet doorgaat. De andere woordvoerders steunden minister Pronk in zijn voornemen om de begrotingen te laten uitgroeien tot zeven procent van het totale ontwikkelingsbudget van 6.4 miljard gulden. Alle fracties vroegen om een betere samenwerking tussen de medefinancieringsorganisaties. Met name bij opleidingen en het zoeken van expertise in de ontvangende landen zou meer gecoördineerd kunnen worden.

PvdA-woordvoerder Apostolou was van mening dat de vier MFO's beter moeten nagaan met wie zij in de onwtikkelingslanden samenwerken. Hij vroeg zich af of de niet-gouvernementele organisaties die als contact fungeren niet te ver af staan van de basisgroepen waarvoor de hulp is bedoeld. “In Latijns Amerika kom je bij die groepen nauwelijks indianen tegen en daar gaat het toch vaak om. Bedienen we op deze manier van Nederland uit niet een soort ontwikkelings-yuppies in die landen”, zo vroeg hij zich af.

De gehele Kamer op Groen Links na zette zich af tegen lobbyactiviteiten van de vier MFO's met overheidsgeld in Nederland zelf. Voor die campagnes moeten eigen bronnen worden aangeboord. Bewustwording dient zoveel mogelijk in het Zuiden te gebeuren. De MFO's hebben niet tot taak uit te groeien tot een politiek instrument in het Noorden.