Italië gaat door met vierpartijencoalitie

ROME, 25 JUNI. De pogingen van de Italiaanse kabinetsformateur Giuliano Amato om een brede coalitie te vormen zijn mislukt, maar hij lijkt overeenstemming te hebben bereikt over voortzetting van de vierpartijencoalitie van het voorgaande kabinet.

De afgelopen dagen hadden de kleine Republikeinse partij en de ex-communistische Democratische Partij van Links (PDS) laten weten dat Amato in hun ogen te weinig politieke vernieuwing en economische sanering bood. Ook hervormingsgezinde christen-democratische partij aarzelden over steun aan Amato. Maar Mario Segni, leider van een beweging voor politieke vernieuwing die dwars door de partijen heen loopt, heeft gisteren na een lang gesprek met Amato toch zijn steun toegezegd.

Amato heeft gisteren in grote lijnen zijn programma uiteengezet, een programma waarvoor hij ook de steun van individuele parlementariërs van de oppositiepartijen hoopt te krijgen. Een kabinet-Amato zou vier hoofddoelen hebben: sanering van de overheidsfinanciën, politieke hervorming, strijd tegen de georganiseerde misdaad en “moralisering van het openbare leven”, een verwijzing naar de vele corruptieschandalen.

In zijn economische voorstellen hield Amato zich op de vlakte. Wegens de algemene termen van Amato's programma hebben vakbonden, werkgevers en oppositiepartijen zich nog niet duidelijk uitgesproken. Verwacht wordt dat Amato komend weekeinde de namen bekend maakt van de ministers in zijn kabinet. Hij heeft eerder gezegd dat hij het aantal ministersposten, nu dertig, met ongeveer eenderde wil terugbrengen.