In 1992 meer bedrijven over de kop

ROTTERDAM, 25 JUNI. Het aantal faillissementen is in de eerste vijf maanden van dit jaar met 20 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode van het vorige jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het kredietinformatiebureau Graydon.

Volgens Graydon zijn in de maand mei zelfs 31 procent meer bedrijven failliet gegaan dan in dezelfde maand vorig jaar. Graydon, dat maandelijks de door de rechtbanken uitgesproken faillissementen registreert, voorziet voor heel 1992 ongeveer 5.000 faillissementen tegen een aantal van ruim 4.000 in 1991.

Dat is het hoogste aantal sinds de 8.600 van 1982, toen de recessie in de Nederlandse economie het absolute dieptepunt had bereikt. Volgens Graydon en het CBS heeft de stijging te maken met de stagnerende economische groei en de toenemende inflatie in Nederland. Het Centraal Planbureau ziet in de stijging “een van de puntjes waaruit blijkt dat het wat minder gaat met de economie”.

“De toename van de faillissementen hangt sterk samen met de sterke daling van de winstgevendheid van de bedrijven, die wij vorig jaar al zagen. Het vierde kwartaal van 1991 steeg het aantal zelfs met 45 procent en die versnelling heeft zich gelukkig niet doorgezet”, meldt de Vereniging Nederlandse Ondernemers, die pleit voor een lastenverlaging om de economie een impuls te geven.

De oppositie-partij VVD ziet in de cijfers aanleiding om meer geld uit te trekken voor technologie-beleid. “Als minister J. Andriessen (economische zaken) niets aan het technologiebeleid doet, zal de concurrentiepositie van Nederland worden aangetast”, zei VVD-kamerlid L. Rempt vanmorgen.

De christelijke vakcentrale CNV spreekt van een "verontrustend cijfer': “Het spoort met de stijging van de WW-premie, waaruit valt op te maken dat het aantal mensen dat net zijn baan heeft verloren ook flink is toegenomen”. De grootste vakbond, FNV, kon vanochtend nog niet meer zeggen dan een “verontrustend, maar niet onverwacht cijfer”. Het ministerie van economische zaken kon “het cijfer nog niet duiden”.

In totaal steeg het aantal faillissementen de eerste vijf maanden met 19,4 procent van 1.636 naar 1.929 bedrijven. Koplopers waren de industrie (241 faillissementen), de transport- en communicatiebedrijven (410 faillissementen) en vooral de bouw- en installatiesector (747 failliete bedrijven). “De bouw is traditioneel het eerst betrokken bij een economisch mindere periode. Bij de hausse in faillissementen eind jaren zeventig, begin jaren tachtig liep de bouw ook voorop”, zegt onderzoeker Huisman van Graydon. De faillissementen in de transport- en communicatiesector worden grotendeels veroorzaakt door de teloorgang van talloze computerbedrijfjes (320). De faillissementen van transportondernemingen (90) wijten transportdeskundigen vooral aan de manier waarop veel transportondernemers hun expansie financieren.