Groningen geeft geld voor tweede fase museumbouw

GRONINGEN, 25 JUNI. Het college van B en W van Groningen wil 1,5 miljoen gulden beschikbaar stellen voor de realisering van de tweede fase van de bouw van het Groninger Museum.

Voor de bouw van de tweede fase, ontworpen door de Amerikaan Frank Stella, is in totaal een bedrag nodig van zeven miljoen, waarvan het rijk drie miljoen bijdraagt. De volledige bouw van het museum is hiermee zeker gesteld.

De nieuwbouw van de eerste fase van het nieuwe museum is inmiddels gestart. Het wordt naar verwachting in 1994 in gebruik genomen. In het voorstel aan de raad wordt 2,7 miljoen uitgetrokken voor een opknapbeurt van het Grand Theatre, het creëren van kantoorruimtes, foyer, sanitaire voorzieningen en toegang. Voor de inrichting van de nieuwe bibliotheek aan de Oude Boteringestraat is één miljoen uitgetrokken.