Europese Raad in Lissabon wordt slechts een "tussentop'

BRUSSEL, 25 JUNI. Achter de schermen en op basis van strikte anonimiteit zijn Brusselse diplomaten wel bereid te verklaren dat voorzitter Jacques Delors van de Europese Commissie zijn hand heeft overspeelt met zijn ambitieuze voorstellen om de EG-begroting de komende jaren fors op te krikken. Of dat de Denen volstrekt gelijk met hun "nee' tegen de Brusselse Eurocratie.

Maar als de microfoons aanstaan en de camera's draaien, klinken andere geluiden. Dan blijken dezelfde diplomaten er niet aan te twijfelen dat de Franse visionair Delors de komende twee jaar opnieuw leiding zal geven aan het dagelijks bestuur van de EG. “Welke argumenten zou je moeten aanvoeren tegen Delors?”, geeft een Nederlandse diplomaat de stemming weer.

De dubbelhartige houding tegenover Delors als verpersoonlijking van een centralistisch-bureaucratisch Europa geeft iets weer van de schizofrenie die de Gemeenschap is binnengeslopen sinds de Denen begin deze maand "Maastricht' afstemden in een referendum. De benoeming van Delors prijkt op de agenda van de halfjaarlijkse top van EG-regeringsleiders (plus het Franse staatshoofd Mitterrand), morgen en overmorgen in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Ook uit andere onderwerpen die tijdens die bijeenkomst zullen worden besproken, blijkt dat het Deense virus Europa nog steeds stevig in zijn greep heeft. Een half jaar geleden deed de EG in Mastricht een flinke stap voorwaarts. Nu lijkt het er op dat men al tevreden is als het door de Denen geschonden zelfvertrouwen niet nog verder wordt aangetast. Het Ierse "ja' van afgelopen week heeft weliswaar voor een gevoel van opluchting gezorgd, maar het besef leeft dat de ratificatie niet mag worden beschouwd als een gelopen race. Op de komende top zullen de aanwezigen daarom hun best doen om niemand voor het hoofd te stoten. Lissabon lijkt daarmee een "tussentop' geworden, de belangrijkste beslissingen zijn vooruitgeschoven.

    • Wim Brummelman