Duitsland gemeden door afgestudeerden met studiebeurs

De Amerikaanse universiteiten krijgen 35 pas afgestudeerden van Nederlandse universiteiten en hogescholen op bezoek, het Verenigd Koninkrijk 29.

Frankrijk is met 15 ook populair onder de 120 bursalen die vorige week een beurs van 12.500 gulden (waarvan de helft gift en de rest renteloze lening) van het VSB Fonds kregen. De 120 werden voorgedragen door hun universiteit of hogeschool bij dit fonds dat het resultaat is van een fusie tussen de Verenigde Spaarbank en het verzekeringsbedrijf.

Op de lijst van instituten waar de bursalen hun studie vervolgen of onderzoek doen ontbreken opvallend genoeg Duitse. Duitsland is kennelijk niet geliefd bij de studenten. Er waren geen aanmeldingen voor een Duitse Universität of Fachhochschule. Voor het overige gaan de winnaars van de beurs de hele wereld over: naar Spanje, Denemarken, Zwitserland, Australië en Zweden. Maar ook universiteiten in Indonesië, China, Kenia, Zambia, Brazilië en Costa Rica vormen hun bestemming. Japan ook, net zoals België (vier keer) en Nederland zelf. Daar willen vijf van hen hun studie voortzetten.