Democratie

Onder de titel "Een volk van slaapwandelaars' (NRC Handelsblad, 23 juni) constateert J.L. Heldring dat "Europa' in Nederland nooit onderwerp is geweest van een volwassen politiek of intellectueel debat. “Daarom gaat het niet aan, de politici te verwijten dat zij nagelaten hebben het volk over Europa in te lichten.” De politici zijn immers een weerspiegeling van ons volk, en dat volk interesseert zich er niet voor...

Als dit een eenvoudige constatering was, zou er niet veel op aan te merken zijn; maar het wordt gebracht als een norm, die de politici van verwijten verschoont. Dat komt neer op een abdicatie van de democratie.

    • E.P. Wellenstein