De NS vreest vertraging bij uitvoering van Rail 21

Als het ministerie van verkeer en waterstaat niet bereid is 15 in plaats van de eerder in het Structuurschema Verkeer en Vervoer toegezegde 13,7 miljard gulden te steken in de toekomstplannen van de NS zal de uitvoering van Rail 21 vertraging ondervinden.