Davar

De eerste taak van de regering Rabin zal het voortzetten van het vredesproces zijn.

Dat is het belangrijkste onderwerp en de voorwaarde waaraan iedere partij moet voldoen om door de Arbeidspartij in een regeringscoalitie te worden opgenomen. Alle andere problemen zijn daaraan ondergeschikt, in ieder geval zal de versnelde voortzetting van het vredesproces bijstelling van de prioriteiten mogelijk maken, met name wat de verdeling van de middelen voor de opvang van de immigratie en vergroting van de werkgelegenheid aangaat. Het streven naar vrede zal de internationale positie van Israel versterken, in het bijzonder in de VS, en zal tot de opleving van de immigratie leiden en tot vergroting van de economische, politieke en veiligheidshulp.

Uit de Israelische krant Davar van gisteren.