Brinkman: gezinshereniging kan niet zonder voorwaarden

POELDIJK, 25 JUNI. Aan het recht op gezinshereniging moeten voorwaarden worden verbonden zoals een minimale verblijfsduur en een regelmatig arbeidspatroon. Dat stelde CDA-fractievoorzitter Brinkman gisteravond voor in een spreekbeurt in het Westland.

Brinkman benadrukte dat over zaken die in Nederland verblijvende buitenlanders aangaan, genuanceerd moet worden gesproken. “Als een Nederlandse jongen met een Engels meisje zou willen trouwen, zouden we het heel vreemd vinden als Engeland daar moeilijk over zou gaan doen. Waarom zou dat niet ook gelden voor een Turk of een Ghanees?” Brinkman zei niettemin te willen beginnen met discussie over een aantal voorwaarden aan gezinshereniging. Er zou een wachttijd en een leeftijdsgrens kunnen worden ingevoerd. Tijdelijk in ons land verblijvende buitenlanders zouden geen toestemming moeten krijgen en pas iemand die al enige jaren in Nederland verblijft wel. Ook zou de trouwlustige een regelmatig arbeidspatroon of vaste baan moeten hebben.

Brinkman keerde zich inzake het minderhedenbeleid zowel tegen de opstelling van fractievoorzitter Beckers (Groen Links) als tegen die van VVD-leider Bolkestein. “Beckers wil er maar liever niet te veel over praten en hoopt dat het probleem dan ook niet bestaat en Bolkestein gebruikt een grove penseelstreek. Bolkesteins uitgangspunt daarbij is: "het worden er wel erg veel'.” Brinkman zegt de tussenweg te zoeken. “We maken er toch ook geen probleem van dat een stervoetballer niet onze huidskleur heeft, of Mohammed, die onze boontjes dopt?”