Beatrix zou binnen twaalf jaar afstand moeten doen

ROTTERDAM, 25 juni. Bijna veertig procent van de Nederlanders vindt dat koningin Beatrix (53) binnen twaalf jaar, voor haar 65ste, afstand van de troon moet doen ten behoeve van haar zoon, kroonprins Willem Alexander. Meer dan de helft (53 procent) van de CDA-aanhangers is daar voorstander van. Van de VVD-sympathisanten vindt een kwart (27 procent) dat de koningin op of voor haar 65ste jaar afstand van de troon zou moeten doen. Bij de PvdA gaat het om 47 procent.

Vijfendertig procent van alle ondervraagden acht Willem Alexander (25) nu al klaar om zijn moeder op te volgen. Zestig procent meent echter dat de kroonprins daar eerst over vijftien jaar toe in staat is.

Dit blijkt uit een enquête van het Haagse bureau NSS/Marktonderzoek naar aanleiding van problemen in het Britse koningshuis. Volgens het bureau staat “het rumoer rond het privé-leven van leden van het koninklijk huis in Groot-Brittannië in schril contrast met de rust die het Nederlandse koningshuis omgeeft” en is het Nederlandse koningshuis nauwelijks in discussie.

Dat koningin Beatrix in Nederland een bindende factor is, blijkt uit het onderzoekgegeven dat elke bevolkingsgroep (hoog of laag opgeleid, politiek rechts of links georiënteerd, jong of oud) positief over haar oordeelt. Tweederde deel (67 procent) van de ondervraagden heeft veel tot zeer veel waardering voor de manier waarop zij als staatshoofd functioneert. Vooral boven 50-jarigen zijn uitermate tevreden over de koningin.

De politieke invloed van de koningin is volgens iets meer dan vijftig procent van de ondervraagden gering tot zeer gering; een vijfde deel vindt dat de invloed van de koningin op politieke beslissingen groter moet worden; in het bijzonder VVD-aanhangers zijn daar voorstander van.