ASN ziet winst met 47 pct stijgen

Algemene Spaarbank Nederland (ASN), onderdeel van de Reaal-groep die behalve ASN ook de Centrale Volksbank (CVB) en de Hollandsche Koopmansbank omvat, heeft vorig jaar zijn winst met 47 procent zien toenemen tot 5,6 miljoen gulden.

De belegde middelen namen toe van 940,5 tot 1.071,5 miljoen gulden. Voor het jaar 1992 verwacht ASN een verdere groei van het bedrijfsresultaat.

Eerder deze week werd bekend gemaakt dat de besprekingen tussen VSB en de Reaal Groep over de overneming van CVB door VSB (Verenigde Spaarbanken) zijn gestaakt. CVB rapporteerde onlangs opnieuw een forse winstdaling nadat ook over het daaraan voorafgaande jaar een flinke daling van de winst was geboekt.