Architectuurestafette

Ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architekten BNA trekt dit voorjaar de "Architectuurestafette' door Nederland.

Zondag 28 juni is de laatste kans om een van de twee uitgezette routes in het noorden en zuiden van het land te volgen. De meeste gebouwen zijn opengesteld voor het publiek, architecten geven rondleidingen en er zijn tentoonstellingen en manifestaties. De gebouwen waarlangs de routes leiden, beelden in hun samenhang een thema uit. De noordelijke route van de estafette eindigt op zondag 28 juni in Bergen (NH), waar de "Heeren van Bergen' aan het begin van deze eeuw hun architectonisch stempel op drukten. De wandelroute begint bij het VVV-kantoor. De zuidelijke route eindigt in Zuid-Limburg - in Heerlen en Maastricht - waar vooral in de eerste helft van deze eeuw architecten van buiten Limburg hun interpretatie gaven aan het historisch en natuurlijk aanzicht van de provincie. Start van de fietstocht bij de VVV-kantoren van Maastricht en Heerlen. Inl Koninklijke Maatschappij tot bevordering der bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA, Keizersgracht 321, Amsterdam. Tel 020-5553655.