Vuiloven in Haagse binnenstad sluit in '94

DEN HAAG, 24 JUNI. De vuilverbrandingsinstallatie in de Haagse binnenstad wordt met ingang van 1994 gesloten. In plaats daarvan gaat het afval van Den Haag en een aantal omliggende gemeenten naar de Afvalverwerking Rijnmond (AVR).

Dat is de strekking van een voorstel van B en W aan de gemeenteraad van Den Haag.

Er wordt al heel lang gestreefd naar sluiting van de installatie in Den Haag. Dat zou hebben gekund zodra een nieuwe verbrandingsoven op Ypenburg open zou gaan. Van de bouw daarvan is een maand geleden echter definitief afgezien, omdat de installatie bij een teruglopende afvalstroom nooit zou kunnen renderen. Twee maanden geleden stelde de raad voor de ovens in de Haagse binnenstad nog enkele jaren te laten werken. Om aan de milieu-eisen van 1989 te voldoen, zou dan wel een rookgasreiniger moeten worden gebouwd, die in vijf jaar zou zijn afgeschreven.

De AVR heeft nu een offerte uitgebracht voor een overeenkomst met een looptijd van vijftien jaar, waarover Den Haag binnen zes maanden moet beslissen. De AVR zou een deel van de honderd man personeel van de Haagse vuilverbranding willen overnemen. Voor de overigen wordt een sociaal plan opgesteld.

De afvalstoffenheffing per perceel gaat in de komende jaren wel sterk omhoog. Nu bedraagt die 182,40 gulden per jaar. Bij de gekozen oplossing om vanaf 1994 uit te wijken naar de AVR komt dat bedrag in 1993 op 239 gulden te liggen en dat loopt op tot 428 gulden in 1997.