VPRO-radio neemt jazz-programma's over van Vara en Nos

HILVERSUM, 24 JUNI. De VPRO neemt in het nieuwe radioseizoen twee wekelijkse jazz-rubrieken over van andere omroepen: het Vara-programma Jazz op vier van Aad Bos en de Nos-serie Jazzgeschiedenis van Michiel de Ruyter. Daarmee is voorkomen dat beide programma's zouden verdwijnen; ze stonden wegens bezuinigingen en zendtijdverlies bij de Vara en de Nos op de nominatie om te worden opgeheven. De VPRO wil op dit moment niet meer zeggen dan dat ze met beide programmamakers “in gesprek” is.

Het is de bedoeling dat de VPRO, die wegens het bereiken van de A-status per 1 oktober extra zendtijd en budget krijgt, op zondagavond op Radio 4 een wekelijks jazz-blok maakt van 10 tot 11 uur. Aanvankelijk zou ook het Nos-programma Jazz uit het historisch archief van Pim Gras meeverhuizen. Toen twee weken geleden echter bekend werd dat de VARA een eind wilde maken aan het dienstverband van Aad Bos, gaf de VPRO er de voorkeur aan hem aan te trekken. Drie nieuwe jazz-medewerkers zou, naar men zegt, “teveel van het goede” zijn. “Gras blijft nu in principe bij ons,” aldus Nos-muziekcoördinator Carole Muizelaar, “maar we weten nog niet in welke vorm zijn medewerking wordt voortgezet. We hebben, net als alle andere omroepen, te kampen met de financiële consequenties van de A-status voor EO en VPRO. Dat betekent dat ook wij in de programmering moeten schrappen.”

Aad Bos schiep bij de Vara een traditie van jazz-initiatieven. Veel eigen opnamen verschenen door zijn toedoen op het speciale platenlabel Vara-Jazz. De laatste jaren produceerde hij, samen met het Centrum Nederlandse Muziek, een concertserie voor jong talent. Naar verluidt hoopt de VPRO ook een aantal van die extra activiteiten over te nemen, deels in samenwerking met de Nos.

Michiel de Ruyter juicht toe, dat hij via de VPRO op de klassieke zender terechtkomt: “Ik zit nu nog op Radio 1, in mono, en dat is ellendig. Bovendien gaat sport daar altijd vóór; als het Nederlands elftal toevallig zondagavond had moeten spelen, was het jazz-blok komen te vervallen. Je moest ook altijd rekening houden met Ster en nieuws. Dat is op 4 allemaal niet aan de orde.”

Komend seizoen is de Hilversumse jazz-programmering samengebundeld in de late avonduren: Jazzspectrum bij de Avro op Radio 4 en Jazz connection bij de KRO en Sesjun bij de Tros op Radio 2. Sesjun is het enige programma, dat wekelijks rechtstreeks een concert uitzendt. Tot dusver was het op Radio 3 te vinden. Het afscheid van de popzender gaat in september gepaard met een drie uur durende jubileumuitzending wegens de duizendste aflevering. De resterende omroepen zenden geen wekelijkse jazz-programma's (meer) uit.

De zendtijdreorganisatie volgt op een initiatief van Avro-medewerker Paul van Schaik, die vreesde dat het genre in het nieuwe radioseizoen geen plaats meer zou krijgen. “Ik kreeg de profielschets van alle zenders in handen,” zegt hij, “en daarin werd nergens het woord jazz meer genoemd. In de wetenschap dat veel zendgemachtigden er niet erg van gecharmeerd zijn, heb ik toen mijn collega's van de andere omroepen bij elkaar geroepen en de omroepleiding benaderd. Het probleem is dat er hoog niveau geen coördinatie bestond: bij de één valt jazz onder cultuur en bij ander onder amusement. Er is, terecht overigens, een hele zender in het leven geroepen voor klassieke muziek, waarvan de luistercijfers vergelijkbaar zijn met die voor jazz, terwijl voor jazz steeds gevochten moet worden.” Van Schaik hoopt een geregeld overleg tussen jazz-programmamakers op gang te brengen.

Intussen hebben de omroepen gisteren een principe-akkoord gesloten over een nieuw 'profiel' voor het klassieke aanbod op Radio 4, waarbij registraties en rechtstreekse uitzendingen van concerten voortaan op vaste tijden ('s morgens, 's middags en 's avonds) worden geprogrammeerd. Het gesproken woord op de zender wordt tot een minimum teruggebracht, aldus de afspraak.

    • Henk van Gelder