Uitkeringen lager voor schoolverlaters

DEN HAAG, 24 JUNI. De uitkeringen voor schoolverlaters en ex-studenten tot 27 jaar worden het eerste half jaar van hun werkloosheid verlaagd tot ongeveer het niveau van studiefinanciering.

De Tweede Kamer zal deze week in ruime meerderheid met deze maatregel instemmen, zo is gisteravond gebleken. Alleen Groen Links en D66 verzetten zich. Bovendien wordt de toeslag op de uitkering voor jongeren van 18 tot 21 jaar die niet meer thuis wonen afgeschaft, behoudens enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer de ouders in het buitenland wonen. Beide maatregelen gaan 1 januari 1993 in. De maatregelen betekenen dat schoolverlaters tot 27 jaar die geen werk vinden het eerste half jaar een uitkering van ongeveer 890 gulden per maand krijgen; een alleenstaande schoolverlater met kind komt op ruim 1.600 gulden; gehuwden en samenwonenden komen samen op ongeveer 1.780 gulden. Voor thuiswonenden zijn deze bedragen ongeveer 388 gulden lager.