Senaat wil ook heffing voor kernenergie

DEN HAAG, 24 JUNI. Ook kernenergie moet volgend jaar aan een milieuheffing worden onderworpen en niet alleen fossiele brandstoffen. Een meerderheid in de Eerste Kamer bleek dit gisteravond van mening. De senaat stemde in met een verhoging per 1 juli van de belasting op brandstoffen. Aardgas, benzine, diesel, lpg en andere brandstoffen worden op die datum voor burgers en bedrijven dus duurder, tenzij de Tweede Kamer alsnog ingrijpt. Daar hebben de fracties van CDA (tot 1 januari) en VVD (tot 1 oktober) vanmiddag uitstel van deze belastingverhoging bepleit.

In de Tweede Kamer had de PvdA-fractie al eerder bezwaar gemaakt tegen het niet belasten van kernenergie. Het kabinet heeft zich op het standpunt gesteld dat uraan, de grondstof voor kernenergie, technisch gesproken geen brandstof is en dus niet kan vallen onder een fiscale milieuheffing op brandstoffen. Eerste-Kamerlid Zijlstra van de PvdA liet gisteren blijken dat zijn partij dit jaar nog wel, maar volgend jaar geen genoegen meer neemt met die redenering. Hij kreeg de steun van CDA-senator Boorsma die er op aandrong uraan “zo snel mogelijk” onder de werking van de wet die de brandstofheffing regelt, te brengen.

Overigens zal ook in de toekomst kernenergie, nu goed voor 5 procent van de elektriciteitsproduktie in Nederland, relatief het minst door de heffing worden belast. De grondslag daarvoor wordt voor de helft bepaald door de uitstoot van CO2 (kooldioxide); kernenergie draagt hieraan niet bij.

Het kabinet heeft inmiddels een voorstel naar de Raad van State ingevoerd om volgend jaar ook heffingen op grondwater en afval in te voeren. In de Eerste Kamer bestaat grote twijfel of dit voorstel nog wel tijdig zal worden ingediend. Het kabinet mikt op een schema waarbij, na de Tweede Kamer, de Eerste Kamer in december het nieuwe wetsvoorstel zal behandelenen, opdat de heffingen op grondwater en afval per 1 januari kunnen worden geïnd.