Portugal wil Europese Centrale Bank in Bonn

BRUSSEL, 24 JUNI. EG-voorzitter Portugal zal tijdens de top van regeringsleiders dit weekeinde mogelijk voorstellen het Europese Monetaire Instituut (EMI) - de voorloper van de toekomstige Europese Centrale Bank - in Bonn te vestigen.

Dit zeiden diplomatieke bronnen gisteren in Lissabon en vanochtend in Brussel. De Nederlandse regering doet al enige tijd grote moeite om Amsterdam als vestigingsplaats naar voren te brengen. Ook Lyon, Londen, Edinburgh, Frankfurt en Manchester zijn kandidaat.

Het EMI is de voorloper van de Europese Centrale Bank die het monetaire beleid van de Europese Unie van Maastricht zal bepalen. Het wordt daarmee de belangrijkste instelling op financieel economisch terrein in de Gemeenschap. Bonn zou als compromis aanvaardbaar zijn juist omdat het op dit moment geen belangrijk financieel centrum is. Londen, Frankfurt en Amsterdam zijn dat wel - zij zouden daarmee een concurrentievoordeel krijgen.

Portugal zal tegelijkertijd een poging doen om de impasse over de locatie van het Europese parlement te doorbreken. Tussen België en Frankrijk wordt al jaren geruzied over de vraag of het parlement niet ook in Brussel plenaire vergaderingen mag houden. Nu gebeurt dat alleen in Straatsburg - in Brussel mogen alleen commissies van het parlement vergaderen.

Het compromis zou daarin bestaan dat ook Brussel het recht krijgt om regelmatig plenaire vergaderingen te organiseren, mits er iedere maand één vergaderweek in Straatsburg wordt doorgebracht. De locatie van het Europese Milieuagentschap en het Europese Merkenbureau zouden ook deel moeten uitmaken van het pakket voorstellen. Bij het milieu-agentschap was de keus al beperkt tot Kopenhagen en Madrid - na de Deense afwijzing van Maastricht zijn de kansen van Kopenhagen verkeken en ligt Madrid voor de hand. Nederlandse steun voor Bonn als zetel voor het EMI zou kunnen worden verkregen door Rijswijk aan te wijzen als zetel van het merkenbureau. In diplomatieke kringen in Brussel worden de kansen dat Portugal slaagt, waar zes voorgaande voorzitters in drie jaar faalden, echter niet groot geacht.