Overname Centrale Volksbank door VSB afgesprongen

De besprekingen tussen VSB en de Reaal Groep over de overneming van de Reaal-dochter Centrale Volksbank (CVB) zijn zonder succes beëindigd.De besprekingen begonnen in maart.

Reaal ontstond in 1990 uit de samenvoeging van vijf verzekeringsmaatschappijen en banken met een sterke binding met de vakbondswereld. De integratie van de verzekeraars verliep voorspoedig, maar met de banken - de uit de vakbeweging stammende CVB, de spaarbank ASN en de Hollandse Koopmansbank - vlotte het minder goed.