Miljoenenorder voor De Schelde en bouwer NBM

ROTTERDAM, 24 JUNI. Aannemer NBM-Amstelland en installatiebouwer Koninklijke Schelde Groep mogen samen met het Zwitserse Von Roll de nieuwe huisvuilcentrale in Alkmaar bouwen. Met de opdracht voor de vuilverbrander die ook energie opwekt is 600 miljoen gulden gemoeid, zo werd vanochtend op een persconferentie in Alkmaar bekendgemaakt.

De drie partners in het bouwconsortium onder leiding van NBM Amstelland nemen ieder ongeveer een derde van de omzet voor hun rekening. Met de opdracht heeft het consortium onder meer de grote concurrent Hollandsche Beton Groep (HBG) afgetroefd. HBG zat in een consortium met het Duitse Babcock, dat aanvankelijk de Haagse vuilverbranding bij Ypenburg zou bouwen. Vorige week werd Babcock met 17 miljoen gulden door Den Haag afgekocht, omdat de bouw uiteindelijk niet doorging.

De bouw van de Alkmaarse centrale begint volgend jaar en moet in 1995 zijn afgerond. Dit najaar begint het consortium NRS/Alkmaar 1992 al met het bouwrijp maken van de grond. De afvalverwerkingsinstallatie (AVI) kan na voltooiing jaarlijks 400.000 ton huisvuil verwerken en levert daarbij 40 Megawatt stroom, die wordt opgewekt met een stoomturbine. Ook komt er een overslagstation voor het zogeheten groente-, fruit- en tuinafval (gft), dat tot compost wordt verwerkt. De oude huisvuilverbrander werd in 1990 gesloten, omdat de dioxine-uitstoot te hoog was.

NBM-Amstelland zorgt voor de infrastructuur, de gebouwen, de gebouwinstallaties, de gft-overslag, de bewerking van de slakken (de reststoffen na verbranding van het afval, dikwijls bruikbaar in de wegenbouw), en de weegbruggen. Koninklijke Schelde Groep is verantwoordelijk voor de bouw van de ketelinstallatie, de stoomturbine, de generator, de condensor, het koelwatersysteem en de nood.

Von Roll, dat indertijd ook in de race was voor de inmiddels afgeblazen bouw van de nieuwe Haagse vuilverbranding (de opdracht ging toen naar aartsvijand Babcock), is een zeer bekend milieutechnisch bedrijf. Over de gehele wereld is het de afgelopen vijtig jaar betrokken geweest bij de bouw van 250 afvalinstallaties. In Alkmaar bouwt Von Roll de rookgasreiniger, de afvalwaterinstallatie en het afvoersysteem voor het zeer giftige vliegas (ook een restprodukt na verbranding).

NBM Amstelland streeft al jaren naar uitbreiding van de activiteiten op de milieumarkt, zeker nu de woningbouw en de kantorenbouw zijn ingezakt. Op de Nederlandse markt ondervindt de onmderneming daarbij veel concurrentie van Volker Stevin en NEM, dochter van HBG en het Duitse