Libië doet stap in richting van Westen

SIRTE, 24 JUNI. Libië heeft gisteren een stap gezet in de richting van een oplossing van de aanhoudende crisis over de uitlevering van verdachten van de aanslagen op twee Westerse vliegtuigen maar de Libische concessies lijken niet ver genoeg te gaan om het Westen tevreden te stellen.

Het Libische Algemeen Volkscongres besloot gisteren dat twee van de verdachten in kwestie berecht mogen worden voor een “rechtvaardige en eerlijke rechtbank” onder toezicht van de Verenigde Naties of de Arabische Liga. Het gaat om twee mannen die worden verdacht van medeplichtigheid aan de aanslag op een Boeing van Pan Am, die in 1988 boven het Schotse Lockerbie ontplofte. Hierbij kwamen 270 mensen om het leven. Het Congres drong er bij het Westen op aan om de betrekkingen met Libië na dit besluit weer te normaliseren.

Het is echter de vraag of het Westen hiertoe al bereid is, want Libië liet in het midden of de verdachten nu daadwerkelijk kunnen worden uitgeleverd zoals in een resolutie van de Verenigde Naties is geëist. Vanuit Londen kwam er gisteren een sceptische reactie op het Libische besluit. “Waar het uiteindelijk van afhangt is wat de Libiërs doen, niet wat ze zeggen”, verklaarde een vertegenwoordiger van het Britse ministerie van buitenlandse zaken. Ook de Verenigde Staten hebben verzocht om de uitlevering van de twee Libiërs.

Diplomaten wezen er op dat het besluit van het Volkscongres in Sirte slechts genomen kon zijn met de uitdrukkelijke instemming van de Libische leider, kolonel Moammar Gaddafi. Een paar weken geleden werd er ook in de Libische media gepleit voor een verzoening met het Westen. Sommigen zagen hierin een teken van oppositie tegen Gaddafi, maar diplomaten menen dat deze geluiden slechts bedoeld waren om een koerswijziging van Gaddafi zelf te helpen voorbereiden. De kolonel had zich aanvankelijk categorisch tegen elke concessie verklaard. Eerder had Libië er voor gepleit om de verdachten in een neutraal land te laten berechten, bij voorbeeld in Malta.

Op 31 maart nam de Veiligheidsraad van de VN een resolutie aan waarin Libië met sancties werd gedreigd indien het de verdachten niet zou uitleveren. Libië deed dit niet en daarop werden onder andere een luchtvaartembargo en een wapenembargo van kracht. (Reuter, AP, UPI)