Kosto wil Joegoslaven opvangen in kazernes

DEN HAAG, 24 JUNI. Staatssecretaris Kosto (justitie) wil een aparte gedoogdenstatus instellen voor vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. Hij overweegt “ontheemden” op te vangen in kazernes en tentenkampen, waarbij zij een toelage ontvangen voor de noodzakelijke levensbehoeften en verzekerd zijn tegen ziektekosten. De bewindsman zei dit gistermiddag in de Tweede Kamer in antwoord op mondelinge vragen van VVD-afgevaardigde Wiebenga over de aanwassende stroom Joegoslaven die onder meer via vliegveld Beek aankomt in Nederland.

Volgens Kosto zijn sinds januari van dit jaar in totaal circa 25.000 Joegoslaven geland op Maastricht Airport. Van hen zijn rond de 15.000 weer doorgereisd, vooral naar Duitsland waar veel vluchtelingen familie hebben. De opvang in kazernes en tentenkampen is met name bedoeld voor vluchtelingen die in Nederland geen onderdak kunnen krijgen bij familie of andere relaties.

De 10.000 vluchtelingen uit Joegoslavië die in Nederland zijn gebleven, beschikten volgens Kosto meestal over geldige papieren, voldoende middelen van bestaan en een retourticket. Bij Justitie hebben sinds begin dit jaar 1.321 Joegoslavische vluchtelingen asielverzoeken ingediend. Vorig jaar waren dat er ruim drieduizend. Maar volgens Justitie geldt voor de meeste gevallen dat zij geen vluchtelingen zijn in de zin van het Vluchtelingenverdrag. De meeste Joegoslaven zijn op de vlucht voor het oorlogsgeweld in hun land en daarvoor is de asielprocedure niet bedoeld.

Over de kosten van de opvang kon een woordvoerder van Justitie geen duidelijkheid geven, maar een schatting van de kosten voor huisvesting, toelage en ziektekostenverzekering voor 10.000 vluchtelingen kan geraamd worden op circa 200 miljoen gulden. Maar dat is altijd nog goedkoper, volgens Justitie, dan onderbrenging van deze groep in de asielzoekersopvang-regeling of Algemene bijstandswet.