Het Nederlandse Westerse, gezinstype lijkt zich ...

Het Nederlandse Westerse, gezinstype lijkt zich te ontwikkelen in de richting van een extended family model. Echter de Westerse therapeuten zijn nog niet in staat methodieken te ontwikkelen, waarbij de positieve kanten van het extended family model de overhand krijgen.

E. Rinsampessy, Katholieke Universiteit Nijmegen

Dat het aantal medische specialisten in opleiding bepaald wordt door de specialisten zelf, verstoort een gezond marktmechanisme in de gezondheidszorg.

Frans M.J. Linssen, Rijksuniversiteit Limburg

De positieve houding waarmee een groot gedeelte van de (huis)artsen heden ten dage de alternatieve geneeskunde tegemoet treedt, staat haaks op het gedachtengoed dat ten grondslag lag aan de oprichting van de NMG.

Joseph C.M. Wachelder, Rijksuniversiteit Limburg

Ondanks het succes van Taxus Baccata als sierplant in de tuin, zou de aanplanting ervan beter doordacht moeten worden vanwege zijn hoge giftigheid voor mens en dier.

M.J.M. de Groot, Rijksuniversiteit Limburg

De tijdwinst van het hebben van slechts een enkele voornaam, wordt tenietgedaan door ijverige ambtenaren.

Miriam Janssen, Rijksuniversiteit Limburg