Groot verlies bij vlaggeschip Maxwell

Mirror Group Newspapers, vlaggeschip van het media-imperium van wijlen Robert Maxwell, heeft vorig boekjaar een bruto verlies geleden van 388,2 miljoen pond. Oorzaak is een reservering van 421,5 miljoen pond in verband met door Maxwell gepleegde fraudes.