Frans Congres stemt in met wijziging grondwet

PARIJS, 24 JUNI. Met grote meerderheid heeft het Franse parlement de grondwetswijziging goedgekeurd die nodig was om het Verdrag van Maastricht over de Europese politieke en monetaire unie te kunnen ratificeren.

Van de 679 afgevaardigden uit de Nationale Vergadering en de Senaat die gisteren deelnamen aan de stemming na een speciale gemeenschappelijke vergadering in Versailles, stemden er slechts 73 tegen, allen communisten en enkelen tegenstanders van "Maastricht' bij de liberale UDF en bij de socialistische partij. Voor de wijziging van de grondwet is een meerderheid van drievijfde vereist.

Een kleine tweehonderd afgevaardigden van de gaullistische RPR namen, zoals ze van tevoren hadden aangekondigd, niet aan de stemming deel. De RPR is verdeeld over het Verdrag van Maastricht. Kort nadat het zogenaamde Congres - de gemeenschappelijke bijeenkomst van de beide Kamers van het parlement - was geopend, verlieten de RPR-afgevaardigden de zaal in het voormalige koninklijk paleis in Versailles waar de vergadering werd gehouden. Enkele gaullisten die overtuigde pro-Europeanen zijn, zoals de bejaarde burgemeester van Bordeaux, Chaban-Delmas, stemden wel.

Door de grondwetswijziging is het mogelijk geworden dat onderdanen van een ander EG-land die permanent in Frankrijk wonen, actief en passief kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, zoals is voorzien in het Verdrag van Maastricht. Het Franse parlement krijgt meer invloed bij de besluitvorming over de opstelling van Frankrijk in het kader van de Europese Gemeenschap. Tenslotte wordt in een nieuw artikel bepaald dat “Frans de taal van de republiek is”. Een deel van de wijzigingen wordt pas van kracht als het Verdrag van Maastricht in werking treedt.

    • Jan Gerritsen