Financiële waarden slachtoffer beursstilte

De flauwe stemming op de effectenbeurs dezer dagen heeft tot gevolg dat ook fondsen uit de financiële sector met gunstige resultaten nauwelijks in koers stijgen. Zo hadden de hogere kwartaalcijfers van Amev en ING geen positief effect op de koers.

Amev had afgelopen maandag met 812.900 stukken de hoogste omzet. Ook de koers steeg enkele dubbeltjes, maar moest die winst gisteren en vanmorgen weer geheel prijsgeven. In lijn met de algehele malaise op de beurs gaf de verzekeraar vanmorgen zes dubbeltjes prijs op 53 gulden. De hoogste koers aller tijden van Amev dateert van 16 januari 1986: 90,50 gulden.

De kwartaalwinst van Amev is gestegen met bijna 11 procent. Amev handhaaft zijn prognose dat de winst per aandeel over het lopende boekjaar minstens gelijk zal zijn aan die over 1991.

De winst van ING over het eerste kwartaal is met negen procent gestegen. Dit was het resultaat van een betere rentemarge in het bankbedrijf en een resultaatomslag in de schadeverzekeringen. Afgezien van de rentebetaling op de obligaties van voormalige NMB Postbank-aandeelhouders en de betaling in contanten aan voormalige aandeelhouders van Nationale-Nederlanden was de onderliggende wintsverbetering zelfs circa 15 procent. Ook ING handhaaft de prognose dat de winst over 1992 minstens gelijk of hoger zal zijn dan in 1991. Maar enige voorzichtigheid is daarbij geboden, gezien de traumatische ervaring van veel beleggers met Nationale-Nederlanden dat in 1990 zijn winstverwachting aanzienlijk naar beneden bijstelde.

De koers van ING maakte in het eerste kwartaal van dit jaar een koersstijging door van 46 gulden tot 54 guden op 19 maart dit jaar. De afgelopen maanden is ING achtergebleven bij rest van de beurs. De koers schommelt nu tussen de 48 en 49 gulden. Daarmee komt ING op een bescheiden koers/winstverhouding van zeven, terwijl het gemiddelde voor de Amsterdamse effectenbeurs rond 11 schommelt.

Een verdere verbetering van de rentestructuur kan de winst in het bankbedrijf ten goede komen, terwijl in het verzekeringsbedrijf de schadesector een verdere verbetering kan laten zien.

Positief voor de financiële waarden is ook een verwachte toenemende belangstelling in de Verenigde Staten voor de aandelen in deze sector.

    • Paul Wessels