Drugsopvang station Rotterdam verplaatst

ROTTERDAM, 24 JUNI. De opvangplaats voor drugsverslaafden op het Centraal Station in Rotterdam, "Perron 0', wordt verplaatst van de oost- naar de westzijde van het station.

De Raad van State wees vanmorgen het schorsingsverzoek af van naburige bedrijven tegen het raadsbesluit over de verplaatsing van Perron 0. Maandagnacht waren de bewoners van de opvangplaats het doelwit van honderd mariniers die Perron 0 wilden "schoonvegen'. De motivering van de Raad van State wordt over enkele weken verwacht.

Met name het Groothandelsgebouw aan het Stationsplein, waarin 130 bedrijven zijn gehuisvest, heeft grote bezwaren tegen de verplaatsing van de opvangruimte, die straks op honderd meter afstand van het kantorencomplex komt te liggen. Een woordvoerder van het Groothandelsgebouw noemt de uitspraak van de Raad van State “teleurstellend”. Volgens hem is de gemeente niet in staat de overlast van de gebruikers in te dammen. “Rotterdam heeft nu een magneetfunctie voor drugs- en alcoholverslaafden.”

Volgens wethouder J.H.A. Henderson kan "Perron 0' binnen drie weken verplaatst zijn. “De politie zal aan de andere kant van het station minder moeite hebben met de beheersing van de overlast.” De politie heeft besloten strenger op te treden tegen drugsgebruikers en -dealers die overlast veroorzaken.

De politie is gisteren overstelpt met reacties van burgers die hun steun betuigden aan de actie van de mariniers tegen de verslaafden, nadat politiewoordvoerder H. Stoop deze in de media had veroordeeld. Van deze reacties zal de politie een verslag sturen naar het stadhuis.

Pag.3: Wellicht meer arrestaties

“Een kreet tegen de overheid”, aldus Stoop, die vindt dat “dit brede signaal van het publiek” ook te bestemder plekke moet aankomen.

De marechaussee heeft gisteravond de achttien aangehouden mariniers in vrijheid gesteld nadat tegen hen proces-verbaal was opgemaakt. Laat in de middag was een negentiende verdachte aangehouden. De marechaussee sluit niet uit dat de komende dagen meer mariniers uit de Van Ghent-kazerne worden aangehouden.

Het huishoudelijk onderzoek dat de Marineleiding heeft ingesteld zal volgens Defensie langer duren. Daarbij wordt ook nagegaan of bij de opleiding aan alle eisen wordt voldaan bij mentaliteitsvorming en hoe de mariniers van de opleidingseenheid zo massaal hebben besloten aan de actie deel te nemen.

Minister Ter Beek nam gistermiddag in de Tweede Kamer afstand van de "eigenrichting' die de mariniers met hun actie voor ogen stond. Hij heeft een diepgaand onderzoek gelast.

Op verzoek van Groen Links kwam Ter Beek gisteren naar de Kamer. Hij verklaarde dat hij niet aannam dat het kader bij de actie betrokken was omdat de wachtcommandant zelf de politie had gewaarschuwd dat de mariniers de stad introkken na de voetbalwedstrijd Nederland-Denemarken. Hij beantwoordde niet de vraag waarom de wachtcommandant geen andere actie heeft ondernomen.

De officier van justitie bij de militaire kamer bij de rechtbank in Arnhem zal besluiten of tot vervolging wordt overgegaan.