Compromis IMF-Moskou is in de maak

WASHINGTON, 24 JUNI. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) zal Rusland waarschijnlijk binnen enkele weken een krediet verstrekken van ongeveer een miljard dollar. Dat is gisteren vernomen van westerse diplomaten in Washington. Het gaat om een compromis dat een eind moet maken aan de impasse bij de onderhandelingen tussen de twee partijen.

Het IMF heeft Rusland in principe een krediet van vier miljard dollar toegezegd, maar wil dat pas beschikbaar stellen als is voldaan aan de gebruikelijke strenge voorwaarden inzake het economisch beleid. Rusland verwijt het IMF dat het zich te rigide opstelt. Als op korte termijn alvast een miljard dollar wordt verstrekt tegen minder strenge voorwaarden lijdt geen van de twee partijen al te veel gezichtsverlies.

Volgens de Britse krant Financial Times eist het fonds niet langer dat de olieprijzen in Rusland dit jaar worden vrijgegeven, maar aanvaardt dat die de komende twee jaar geleidelijk naar het niveau op de wereldmarkt gaan. Verder stelt het IMF zich soepeler op ten aanzien van het begrotingstekort.

Het uiteindelijk te verstrekken IMF-krediet van vier miljard dollar is onderdeel van het westerse hulppakket van 24 miljard dollar, waaronder een fonds van zes miljard dollar voor stabilisering van de koers van de roebel. Het IMF vindt dat dit bedrag alleen kan vrijkomen als het eigenlijk niet hoeft te worden gebruikt, omdat de roebel zich op eigen kracht kan redden. Zover is het volgens het IMF nog niet. (Reuter)