v.d. Stoel onderschrijft Duisenbergs lezing "coup'

ROTTERDAM, 23 JUNI. Oud-minister mr. M. van der Stoel (buitenlandse zaken) en ex-secretaris-generaal drs. D.M. Ringnalda van het ministerie van Algemene Zaken verklaren dat toenmalig premier Den Uyl in 1975 of 1976 door NAVO-secretaris-generaal Luns is gewaarschuwd voor een staatsgreep van officieren.

Zij onderschrijven de lezing van dr. W.F. Duisenberg, president van De Nederlandsche Bank en destijds minister van financiën, afgelopen vrijdag in deze krant. Duisenberg reageerde op het donderdag verschenen boek "De wereld volgens Luns'. Daarin verhaalt Luns dat hij in 1965 - tien jaar eerder -, toen hij nog minister van buitenlandse zaken was, bezoek had gekregen van “drie of vier generaals” die een staatsgreep wilden plegen.

Van der Stoel, nu lid van de Raad van State, bevestigt Duisenbergs lezing dat Luns in 1975 of 1976 naar Den Haag is gekomen met mededelingen over Nederlandse officieren, die op zijn kamer bij de NAVO in Brussel hadden gezegd dat er “een einde moest worden gemaakt aan het kabinet-Den Uyl”.

Van der Stoel: “Ik kan Duisenbergs lezing op dat punt geheel bevestigen. De details heb ik niet meer allemaal in herinnering, maar Luns kwam ermee naar ons toe.” Evenmin als Duisenberg kan Van der Stoel namen noemen van mogelijk betrokken officieren. “Ik kan me ook niet herinneren dat Luns namen heeft genoemd”, aldus Van der Stoel.

Ringnalda, van 1972 tot 1986 secretaris-generaal en daarvoor adviseur militaire zaken van de minister-president: “Den Uyl schrok even, toen hij ervan hoorde, maar heeft het verder niet serieus genomen. Ik zei: "Joop, dit is een van de weinige milieus waar ik beter in thuis ben'. En ik heb het onmiddellijk niet serieus genomen.”

Pag 3: BVD wist niet van coup-plan

Volgens Ringnalda “werd de boodschapper niet serieus genomen”. “Luns is iemand, die zoals wel meer Brusselaars, geleidelijk iets vervreemdt van Nederland. In het Brusselse milieu is hij van de grotere fantasten.” Het feit dat Luns in het net verschenen boek het coup-plan in 1965 plaatst, noemt Ringnalda een "canard'.

Volgens de voormalige secretaris-generaal van Algemene zaken is de waarschuwing van Luns midden jaren zeventig niet in de ministerraad besproken. Woordvoerders van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst verklaren dat het verhaal destijds, voor zover in de dossiers valt na te gaan, evenmin is doorgegeven aan de BVD en de MID. Vorige week vertelden ook de toenmalige ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie, mr. W.F. de Gaay Fortman en ir. H. Vredeling, niets te weten van de mededelingen van Luns aan Den Uyl.

De auteur van "De wereld volgens Luns', de historicus J.G. Kikkert, houdt vast aan een coup-plan uit 1965. “Ik ben ervan overtuigd dat Luns toen bezoek heeft gehad van enkele generaals. Ik had daar voordat ik aan het boek begon al op twee manieren van gehoord.”

Volgens Kikkert had een ver familielid, het CHU-Kamerlid en defensiespecialist H. Kikkert, hem vlak voor zijn overlijden toen hij hoorde van de plannen voor een boek over Luns gezegd: “Je moet hem eens vragen naar de generaalscoup.” Daarnaast had de auteur ook via de inmiddels overleden "inlichtingendeskundige' en journalist P. Breijnen van Houten van het coup-plan gehoord, aldus Kikkert. “Hoe die dat wist, weet ik niet. Dat behoorde tot zijn geestelijk eigendom. Trouwens, Luns begon er zelf spontaan over toen ik hem voor mijn boek sprak. Zijn geheugen is zoals dat van veel oude mensen is: dingen, die langer geleden gebeurd zijn, herinnert hij zich scherper. Luns is een oude heer, maar niet iemand die dementeert.”