Sekseneutraal

Rolf Schöndorff zet vraagtekens bij het thema van een conferentie over de invloed van sekse op de economische theorievorming (Inzake Economie, NRC Handelsblad, 18 juni).

Zijns inziens is de economie voor honderd procent sekse-neutraal. Hij wil ook niet dat de wetenschap zich voor het karretje van een emancipatiebeweging laat spannen. Hij wil wel uitrekenen hoeveel kinderdagverblijven er nodig zijn als vrouwen hun eigen inkomen willen verdienen. Met dit aanbod toont hij het belang van de conferentie eens te meer aan. Waarom zou Schöndorff de behoefte aan kinderopvang niet óók verbinden aan de wensen van mannen om in hun eigen inkomen te kunnen voorzien, of - beter nog - aan de wensen van ouders? Kan een wetenschap neutraal genoemd worden als zij alleen oog heeft voor traditionele, zogenaamd vanzelfsprekende verbanden?

    • Jos van Dijk