PTT ontslaat lid van arbeiderspartij

AMSTERDAM, 23 JUNI. Een lid van de Socialistiese Arbeiders Partij (SAP) is na zijn proefperiode niet in dienst genomen door PTT-Telecom-district Amsterdam.

De electrotechnicus werd na een veiligheidsonderzoek van Binnenlandse Zaken op 14 april ontslagen. Hij was betrokken bij de aanleg van interne telefoonsystemen en bekleedde een vertrouwensfunctie van de derde (laagste) categorie. PTT en het ministerie van binnenlandse zaken weigeren commentaar. Twee Kamerleden van Groen Links hebben vragen gesteld over het "beroepsverbod' aan de ministers van verkeer en waterstaat en van binnenlandse zaken. Ook in 1985 en 1987 werden twee SAP-leden door de PTT ontslagen wegens hun lidmaatschap van de partij.