"Premie WW omhoog, WAO omlaag'

De werkloosheidspremie wordt berekend over het brutoloon nadat daarvan eerst 11,5 procent is afgetrokken en maximaal over (in 1992) 282 gulden per dag. Werkgevers en werknemers betalen ieder de helft van de premie.

Het AWF verwacht dat het dit jaar 5,5 miljard gulden aan uitkeringen moet uitgeven, 400 miljoen meer dan het in januari verwachtte. De lasten lopen volgend jaar op tot 5,7 miljard. Die zijn te dekken door de premie op 2,72 procent te brengen. Omdat het fonds eind dit jaar nog een overschot 400 miljoen gulden in kas heeft, kan door daarop in te teren de premiestijging enigszins worden verzacht. Afhankelijk van het tempo waarin dit overschot wordt verbruikt, in één, twee, drie of vier jaar, kan de premie worden vastgesteld op respectievelijk 2,52, 2,62, 2,65 of 2,67 procent. Het fonds berekent het aantal uitkeringsjaren dit jaar op ongeveer 158.000 en verwacht volgend jaar een stijging naar 163.000.

De WAO-premie, die op 1 juli al met één procentpunt wordt verlaagd tot 12 procent, kan volgend jaar verder omlaag naar 11,3 à 11,4 procent. Dit heeft het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds berekend. De WAO-premie wordt door de werknemer betaald over hetzelfde loon als de werkloosheidspremie, met als verschil dat er een premievrije voet is die dit jaar 98 gulden per dag bedraagt. De premie voor de volksverzekering AAW, die nu 2,75 procent bedraagt, wordt voor volgend jaar geraamd op 2,6 à 2,9 procent. De werknemer betaalt dit over zijn brutoloon en maximaal over het bedrag van de eerste belastingschijf (dit jaar 42.966 gulden). De exacte percentages van de WAO- en de AAW-premie hangen af van het tempo waarin tekorten waarmee beide fondsen kampen, zullen worden weggewerkt.

De uiteindelijke beslissing over de hoogte van de premies wordt later dit jaar door de staatssecretaris van sociale zaken genomen. Uit de nota's van de fondsen blijkt dat er de komende jaren met een verdere stijging van de WW-premie en een verdere daling van de WAO-premie rekening moet worden gehouden. De WAO-maatregelen die het kabinet heeft getroffen of nog in petto heeft, leiden naar verwachting tot zo'n verschuiving.