Oppositie: ambtelijke top Landbouw hoeft niet te vertrekken

DEN HAAG, 23 JUNI. De oppositie-partijen VVD en D66 zullen morgen in de Tweede Kamer niet aandringen op het vertrek van de ambtelijke top van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. De D66-fractie kan zich wel voorstellen dat ambtenaren de eer aan zichzelf houden en alsnog opstappen.

De Tweede Kamer debatteert morgen over het rapport-Kroes naar het functioneren van Landbouw. In het rapport leveren externe deskundigen onder leiding van oud-minister N. Kroes scherpe kritiek op de ambtelijke top. De managementstijl is autoritair, gesloten en daarmee contraproduktief. De minister is onvoldoende bij cultuur, communicatie, management en organisatie betrokken. Er heerst een klimaat waarin intimidatie gedijt.

De VVD'er P.Blauw, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor landbouw en natuurbeheer, benadrukte vanochtend desgevraagd dat de VVD niet zal aandringen op het vertrek van topambtenaren “omdat de organisatie van het departement is voorbehouden aan de minister”. “Bovendien spreken we liever niet over de positie van een ambtelijke top in een situatie waar deze top niet in staat is van repliek te dienen.”

P. ter Veer van D66 vindt het staatsrechtelijk onzuiver als de Kamer zou aandringen op het vertrek. “Ik zou me echter wèl kunnen voorstellen dat ambtenaren de eer aan zichzelf houden”, aldus Ter Veer. “Elk van de topambtenaren zou die overweging voor zichzelf moeten maken.” Ter Veer heeft het daarbij niet specifiek over secretaris-generaal Joustra, maar over de gehele ambtelijke top die volgens hem uit tien à twaalf mensen bestaat.

Volgens VVD'er Blauw moet minister Bukman zich, veel meer dan zijn voorganger Braks, inspannen om de “consumerende en producerende landbouw te integreren” - om landbouwbelangen en natuurbeheerbelangen beter op elkaar af te stemmen. “Het is in 1982 een politiek besluit geweest om natuurbeheer en openluchtrecreatie van CRM naar Landbouw over te hevelen. Dan moet de politiek zich ook voor een integratie inzetten. Bukman's voorganger heeft er niets aan gedaan”, aldus Blauw. Natuurbeheer voelt zich op Landbouw een ondergeschoven kindje.