Libisch Volkscongres sterk verdeeld over uitlevering verdachten

TRIPOLI, 23 JUNI. Het Libische Algemeen Volkscongres blijkt scherp verdeeld te zijn over de vraag of twee verdachten van de aanslag op het PanAm-vliegtuig boven Lockerbie al dan niet aan het Westen moeten worden uitgeleverd. Een openbare zitting in de kustplaats Sirte werd gisteren opgeschort nadat sommige afgevaardigden hadden geprobeerd een spreker te overschreeuwen, en een gedelegeerde een minister een plastic projectiel naar het hoofd had gegooid.

De Libische leider Gaddafi heeft het Volkscongres, een soort parlement, opdracht gegeven te beslissen hoe Libië moet reageren op de eis van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat de twee mannen, functionarissen van een inlichtingendienst, voor berechting in de VS of Groot-Brittannië worden uitgeleverd. De Veiligheidsraad heeft voorts geëist dat Libië meewerkt aan een Frans onderzoek naar een aanslag op een Frans vliegtuig en dat het met concrete maatregelen ervan blijk geeft terrorisme te hebben afgezworen. Tot aan die eisen is voldaan, blijft een luchtvaart- en wapenembargo tegen Libië van kracht.

Het Volkscongres heeft eerst een week aan binnenlandse problemen besteed, maar is nu aangekomen bij het netelige probleem van de kwestie-Lockerbie. Gaddafi zelf heeft niet duidelijk laten uitkomen wat zijn voorkeur heeft, hoewel een perscampagne voor toenadering tot het Westen - omdat de Arabische broederstaten Libië hebben verraden door de sancties te steunen - duidelijk door hem is geïnspireerd.

De Libische minister van buitenlandse zaken Ibrahim Mohamed Beshari zat gisteren ook op die lijn in zijn toespraak tot het Volkscongres. Hij drong er bij de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië op aan “een nieuwe bladzij op te slaan” in hun verhouding tot Libië. Hij toonde zich ervan overtuigd dat het mogelijk moest zijn een rechtvaardige oplossing te vinden. Maar hij liet in het midden of hij dacht dat de twee verdachten moesten worden uitgeleverd.

Sommige sprekers lieten gisteren doorschemeren geen bezwaar te hebben tegen uitlevering als kon worden gewaarborgd dat ze een eerlijk proces zouden krijgen, misschien onder supervisie van de VN of de Arabische Liga. Een afgevaardigde onderstreepte dat Libië goede relaties met het Westen diende na te streven ten bate van zijn economie, een mening die door veel Libiërs wordt gedeeld. Maar anderen verklaarden dat de verdachten niet moesten worden uitgeleverd, omdat dat tegen de Libische wet zou zijn - een opinie die ook door Gaddafi is vertolkt - en veroordeelden de druk op Libië als Westers kolonialisme.

Het Volkscongres heeft nu een comité gevormd dat een voor alle partijen aanvaardbaar voorstel moet opstellen, terwijl het zelf verder in besloten zitting bijeenkomt. Volgens waarnemers kan het beraad in principe nog lang duren. Wel wijzen zij erop dat invloedrijke afgevaardigden, zoals die uit de hoofdstad Tripoli en Gaddafi's geboorteplaats Sirte, publiekelijk hebben aangegeven een compromis te wensen en hun collega's hebben opgeroepen “geen blijk te geven van demagogie”. (Reuter, AFP)