Evolutietheorie

Het is teleurstellend dat de directeur van het Centraal Plan Bureau de evolutietheorie van Darwin misbruikt om het economisch liberalisme te rechtvaardigen in "Nederland moet kiezen tussen Darwin en Kafka' (NRC Handelsblad, 11 juni). Het strekt prof.dr. G. Zalm niet tot eer dat hij de aanpassingsthese als een plat "recht van de sterkste' uitlegt en het daarbij doet voorkomen alsof het te grabbel gooien van het solidariteitsbeginsel iets met Darwin te maken zou hebben.

Wat dit betreft heeft Galbraith meer van het principe van de verzorgingsstaat begrepen dan degenen die zeggen haar te "verdedigen'. Het is juist dit ijdel en vooringenomen gekoketteeer van "scenario-freaks' als Zalm waartegen de principes van de verzorgingsstaat steeds weer in bescherming moeten worden genomen.

En wat het liberale gedachtengoed betreft: (opr)echte liberalen hadden allang een consequente individualisering van de sociale zekerheid doorgevoerd en dit niet voortdurend geblokkeerd door zich hypocriet te verschuilen achter subjectieve statistische interpretaties van (vaak laakbare) politieke keuzes.

    • H.J.H. van der Kooij