Bomhoff

In de laatste alinea van de column van E.J. Bommhoff, gisteren op de opiniepagina, zijn twee woorden weggevallen. De tekst had moeten luiden:

Dat er na het Deense "nee' zo weinig kritiek is gekomen op de teksten van Maastricht, betekent dat de monetaire club beschikt over goede statuten - zeker niet minder dan die van de Bundesbank - en dat op politiek gebied helaas meer geduld nodig is, maar dat het verdrag ten minste vastlegt wat thans maximaal haalbaar is. De teksten van Maastricht zijn niet perfect maar goed genoeg en dat is een compliment voor de twaalf regeringen, voor Delors en natuurlijk ook voor het Nederlandse voorzitterschap.