Bij grootschalige gevechten veel doden in Moldavië

MOSKOU, 23 JUNI. Bij een grootscheepse slag om de Moldavische steden Bendery en Cosniça, twee strategisch gelegen plaatsen langs de grensrivier Dnjestr die het Roemeens-talige Moldavië scheidt van de Slavisch-talige linkeroever, zijn vannacht volgens de Moldavische regering een groot aantal slachtoffers gevallen.

Vanuit de afgescheiden "onafhankelijke' Dnjestr-republiek op de linkeroever van de rivier wordt melding gemaakt van duizend gesneuvelden en gewonden.

Aan de vooravond van de speciale topconferentie die president Jeltsin van Rusland en diens Oekraïense ambtgenoot Leonid Kravtsjoek vandaag hebben belegd, escaleren de burgeroorlogen in het zuiden van de voormalige Sovjet-Unie steeds verder.

Over de achtergrond van de gevechten van vannacht, de hevigste slag in de nu ruim drie maanden durende oorlog in Moldavië, hebben de autoriteiten in Tiraspol (de hoofstad van de Dnjestr-republiek die slechts een tiental kilometers oostelijk van Bendery ligt) en Chisinau tot nu toe tegenstrijdige mededelingen gedaan.

Volgens de Moldavische regering zijn haar troepen vannacht in de tegenaanval gegaan, toen gepantserde eenheden van de Dnjestr-republiek probeerden het in meerderheid Russische stadje Bendery op de Moldaviërs te heroveren. De "nationale gardisten' van de afgescheiden republiek kregen daarbij steun van soldaten van het veertiende leger van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) dat de facto onder Russisch bevel staat, aldus de regering in Chisinau die mede daaruit concludeert dat ze thans “in oorlog met Rusland” verkeert. Een Russische legerwoordvoerder heeft bevestigd dat sommige van de 5.000 Russische soldaten in Moldavië meevechten met de separatisten. Zij zouden dat echter zonder bevel uit Moskou doen en worden nu niet meer als deel van het Russische leger beschouwd.

Pag 5: Strijd ter sprake op top Jeltsin-Kravtsjoek

Volgens de Dnjestr-republiek daarentegen openden de Moldavische politietroepen de aanval op Bendery. In tegenstelling tot de categorische ontkenning in Chisinau zouden de Moldaviërs daarbij gebruik hebben gemaakt van MiG-vliegtuigen, houwitsers en zware pantservoertuigen waarmee de in meerderheid Russische stad werd gebombardeerd.

In Georgië werd vannacht eveneens gevochten. Bij gevechten om Tschinvali, de hoofdstad van Zuid-Ossetië dat uit angst voor het Georgische nationalisme aansluiting bij Rusland zoekt, werden minimaal twee mensen gedood en zeven mensen gewond. Volgens Radio Moskou ligt Tschinvali in puin: meer dan tachtig procent van de gebouwen zouden zijn vernietigd. Net als de Moldavische president Snegur heeft de georgische leider Sjevardnadze er de Russen van beschuldigd zich ook in dit conflict te willen mengen. Als reactie daarop heeft president Boris Jeltsin het Georgische staatshoofd uitgenodigd voor een bilateraal onderhoud in de marge van de besprekingen die hij vandaag in de Russische badplaats Dagomys (aan de Zwarte Zee) met zijn Oekraïense collega Leonid Kravtsjoek voert. Op verzoek van Rusland heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voorlopig de behandeling uitgesteld van het verzoek om opname in de volkerenorganisatie dat door Georgië was ingediend.

De Russische-Oekraïense top zou aanvankelijk slechts in het teken staan het slepende conflict dat beide mogendheden onderling hebben over de status van de Krim en de verdeling van de Zwarte-Zeevloot. Vorige maand heeft het Russische parlement de overdracht van het schiereiland, dat in 1954 door partijleider Nikita Chroetstsjov aan de Oekraïne werd gegeven, immers ongedaan gemaakt. Bovendien is het principe-akkoord dat Moskou en Kiev begin deze maand over de toekomst van de vloot hebben bereikt tot nu toe onuitvoerbaar gebleken omdat de betrokken militairen niet willen meewerken en zich daarbij gesteund weten door Jeltsin's vice-president Aleksandr Roetskoj en andere invloedrijke groepen binnen de Russische staatsleiding.

Maar vandaag zullen de burgeroorlogen in Moldavië en de Kaukasus waarschijnlijk ook op de agenda staan van de besprekingen die achter gesloten deuren worden gehouden. Want nadat Boris Jeltsin afgelopen weekeinde Moldavië al de wacht aanzegde, heeft ook Kravtsjoek zich nu in de burgeroorlog rond de Dnjestr gemengd. Volgens Kravtsjoek moet Moldavië de linkeroever een autonome status verschaffen, zodat de politieke en sociaal-economische belangen van de slavische bevolking er kunnen worden gewaarborgd.

    • Hubert Smeets