Voetbalgekte

De redactie van deze krant blijft hardnekkig blijk geven van androcentrische (mangerichte) verblindheid.

Een aantal maanden terug betrof dat de publikatie van de visies van een twintigtal hooggeplaatste Nederlanders over toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Gelukkig waren er lezers (v/m) die de redactie erop attendeerden dat slechts mannen werden ondervraagd. In NRC Handelsblad van 12 juni geven tien min of meer bekende Nederlanders van het mannelijk geslacht hun visie over de Oranje-koorts en de identiteit van Nederland. Heeft niemand bedacht dat tien min of meer bekende Nederlanders van het vrouwelijk geslacht wel eens een heel ander beeld zouden kunnen geven?

Voetbal is de meest massaal beoefende sport in ons land en tegelijkertijd de meest exclusieve mannensport wat betreft de actieve kant ervan. Maar ook als toeschouwer zijn veel meer mannen dan vrouwen geïnteresseerd in voetbal. Voetbal is, naast terreinen als de exacte wetenschappen, mannenberoepen en -functies, en de straat na 10 uur 's avonds, een vrijwel exclusief mannendomein.

De Oranjegekte kan dan ook alleen worden geïnterpreteerd als een extatische viering van de Nederlandse mannelijkheid en het Nederlands mannelijk bondgenootschap. Uit androcentrisch perspectief is een dergelijke samenklontering in toenemende mate noodzakelijk om zich te verdedigen tegen de toenemende invloed van vrouwen in zowel de private als de publieke sfeer: op zijn minst even ontsnapt aan geruzie over de huishoudelijke taakverdeling en tegelijkertijd effectief als uitsluitingsmechanisme in de publieke sfeer.

Niet bekend

    • Dr. M. Niphuis-Nell