VN-bureau voor Den Haag

NA HET ECHEC MET de Oosteuropese Herstelbank, waarvan zowel de functie van president (oud-minister Ruding) als de vestigingsplaats (Amsterdam) aan Nederland voorbijgingen, heeft Nederland nu een succes geboekt. Met het controlebureau op de naleving van het chemisch-wapenverbod, de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, krijgt Den Haag een omvangrijk en hoogwaardig internationaal instituut.

Bij de Herstelbank ontbrak het vooral aan een strategie - Ruding òf Amsterdam - en nog meer aan vastbeslotenheid; er werd niet echt in de eigen kansen geloofd. Deze keer werd in eendrachtige samenwerking tussen het ministerie van buitenlandse zaken en de gemeente Den Haag een duidelijk plan de campagne gemaakt: hulp inroepen van professionele lobbyisten, de eigen sterke en zwakke punten rigoureus analyseren, evenals die van de andere gegadigden, Wenen en Genève, en ten slotte een voortdurend peilen van de reacties bij de 38 andere landen van de VN-ontwapeningsconferentie over hoe de Nederlandse aanbiedingen aankwamen.

Nederland toonde zich bovendien bereid tot financiële methodes die in de internationale wereld gangbaar zijn om een begeerde instelling binnen te halen: de ministeries van defensie en economische zaken èn de gemeente Den Haag legden vele miljoenen guldens op tafel. Met geld van de nationale belastingbetaler wordt het onderkomen van de VN-organisatie zeven jaren gefinancierd.

DAT ALLES WERD gesteund door het bedrijfsleven en de vakbeweging, door de politici op het Binnenhof en van de stad Den Haag, terwijl de Nederlandse ambassades bij de lidstaten van de VN-ontwapeningsconferentie de deur platliepen, premier Lubbers, minister Van den Broek en staatssecretaris Dankert telefoongesprekken voerden en brieven schreven.

Wenen was uiterlijk aantrekkelijker, Genève met meer internationaal prestige begiftigd, maar de Nederlandse lobby wist met succes de inhoudelijke voordelen van Den Haag uit te spelen: een wetenschappelijk milieu met veel ervaring op het terrein van chemische toxicologie, veel betere internationale verbindingen dan, vanuit luchtvaartoptiek gezien, "provinciesteden' als Wenen en Genève, en een regering die al bijna honderd jaar een actieve strijd tegen chemische wapens voert. Dat "inhoud' de doorslag gaf, maakt het resultaat des te geslaagder.