Terug uit Rio

Wat zeggen twee ministers die veertien dagen lang met collega's uit de hele wereld in Rio de Janeiro over het milieu hebben gesproken als ze weer terug zijn in Nederland? Wat wordt er hier weinig over het milieu gesproken!

Volgens minister Alders (gisteren voor de IKON-radio) zijn loonsverbeteringen die de inflatie te boven gaan een bedreiging voor het milieu. Collega Pronk, produkt van de maakbare samenleving, pleitte in hetzelfde programma voor het opnemen van een milieucomponent in de CAO's waardoor loonontwikkeling en duurzame produktie kunnen worden gekoppeld.

De collectieve arbeidsovereenkomst als miniatuur-regeerprogramma, dat is wat beide reizigers uit Rio voorstaan. Behalve zorg voor allochtonen, vrouwen en gehandicapten ook nog de zorg voor groen. Hogere lonen? Als dat tot grotere auto's leidt, dan maar niet, boodschapt Alders. Als het maar tot duurzame produktie leidt, preekt Pronk. Misschien kan het gebruik van de fiets verplicht worden gesteld in de CAO, maar natuurlijk geen grondstoffen verspillende modieuze mountain bikes.

Arme vakbondsbestuurders. Behalve met de leden en de werkgevers moeten zij nu ook al rekening houden met het reisschema van de kabinetsleden.

    • Mark Kranenburg